Kontakt oss

Postdresse:
Webforum Norge
c/o Webgruppen AS
Postboks 41 Sentrum
0101 Oslo 

Besøksadresse:
Strandgaten 19, vis-a-vis Oslo S
0150 Oslo

Daglig leder:
Gard S. Eyde-Johnsen
Tlf: 404 92 548
gard@webgruppen.no

Programansvarlig:
Nina Furu
Tlf: 922 08 015
nina@nettredaktorene.no