Bente M. D. Bastiansen, Oslo kommune

På webforum 2011 ble årets nettredaktør kåret. Prisen deles ut av Webforum Norge AS, men inngår også som en del av Farmandprisutdelingen. Prisen for ble første gang delt ut i 2010. Vinneren mottar, i tillegg til heder og ære, et reisestipend på kr. 25.000,-.

Årets nettredaktør: Bente M. D. Bastiansen med nettstedet Oslo.kommune.no

Juryen sier: Bente har administrert en omfattende omlegging av oslo.kommune.no, som er et av landets største nettsteder. Hun har et syttitalls seksjons-nettredaktører å forholde seg til i det daglige, og har overordnet kommunikasjonsansvar for mer enn 125 000 sider. Bente har våget å satse på en annerledes tilnærming til kommunal forside, og arbeider løpende med forbedring av et nettsted som Oslos innbyggere er helt avhengige av.

Vi Gratulerer !!