Program 2020

08.00 Registrering

09.00 Oppstart, velkommen v/Nina Furu, Webgruppen

09.05 Hvordan lage gode brukeropplevelser på ditt nettsted?

09.30 Nye regler for Universell Utforming i 2021

10.00 GDPR i praksis – hva gjør du egentlig med nettstedet ditt i den forbindelse? v/Rie Aleksandra Walle

10.30 Pause

10.45 Forstår unge brukere ditt nettsted? Hva kan og bør du gjøre? v/Marius Thyness

11.15 SEO-tabber du må unngå ved relansering av nytt nettsted, v/Roar Eriksen, Findability AS

11.45 Navigasjon på komplekse nettsider – hva fungerer best og hvorfor?

12.15 – 13.00 Lunsj

13.00 Innholdsforvaltning i praksis. Tips og triks.

13.30 Løpende, datadrevne forbedringer av et nettsted

14.00 Nettredaktøren, den «glemte» CMS-brukeren, v/Nina Borgersen, Bouvet ASA

14.30 Pause

14.45 Hvordan få til samarbeid med resten av organisasjonen?

15.15 Case: Redesign og omlegging av tjenestedesign og utforming på lanekassen.no Nye sider ventes være ferdige til konferansen, og vi får en presentasjon av de nye sidene og en gjennomgang redesign-prosessen og sentrale erfaringer/læringer. v/Espen Grimnes, Lånekassen

16.00 Ferdig

Etterfest på nærliggende bar/restaurant for de som ønsker å være med.

Bestill billett

NB! Programmet er foreløpig og foredragsholdere fylles ut etter hvert. Det kan komme endringer.