Unni Stueland

 

Unni er språkansvarlig for Brønnøysundregistrene. Hun jobber til daglig med publisering, innholdsplanlegging og oversettelse i redaksjonen for www.brreg.no.

På Webforum skal hun snakke om hvordan du kan organisere ansvaret for innhold på nettsiden, slik at du sørger for å holde den oppdatert med innhold fra mange ulike fagområder.