Espen Grimnes

Espen er til daglig seniorrådgiver for digitale tjenester i Lånekassen, og har lang erfaring som interaksjonsdesigner og med tjenestedesign. Han har utdanning innen mediefag og bred erfaring med digital formidling. Han er også meget kunnskapsrik og en tydelig formidler.

I 2020 driver han prosjektet med utvikling av nytt tjenestedesign for Lånekassen, og kommer til å vise fram de nye sidene og snakke om prosessen på Webforum.