Cecilie Lin Tveter

Cecilie Lin Tveter

Cecilie er UX-designer og fagansvarlig i Northern Beat. Hennes fokus er å forstå både brukernes og organisasjonens behov, hvilke utfordringer de har og hva de ønsker å oppnå. Med det som utgangspunkt skaper hun digitale løsninger som engasjerer, konverterer og effektiviserer. Cecilie er opptatt av klare KPI’er, tydelige konsepter, kvalitetsinnhold som fundament og et ønske om å skape verdi.