Salgsvilkår

Rabatterte billetter:

 • Rabatterte billetter kan ikke avbestilles, men andre ansatte i bedriften kan overta påmeldingen.
 • Rabatterte billetter faktureres umiddelbart.
 • For billetter til «early bird» pris gjelder betalingsforfall enten 15. desember eller 30. januar.
 • Rabatterte billetter som betales etter forfall, vil bli tilleggsfakturert til ordinær pris.
  Ordinære billetter (kan avbestilles inntil 2 måneder før konferansen)
 • Som hovedregel faktureres billetter til konferansen ved påmelding. Ved godkjent avbestilling utstedes kreditnota, og evt. innbetaling skal refunderes uten ugrunnet opphold.
 • Billettbestilling er bindende ved påmelding, men vil tilbyr følgende fleksibilitet:
  • Ved avbestilling 2 måneder før konferansen innvilges full refusjon 
(gitt at bestillingen ikke var med rabatt)
  • Ved avbestilling mindre enn 2 måneder, men senest 14 dager før konferansen innvilges refusjon mot påmelding til andre kurs (”tilgodelapp”) i morselskapet Webgruppen AS
  • Avbestilling senere enn 14 dager før kursdato aksepteres ikke,
men andre ansatte i bedriften kan fritt overta påmeldingen.
 • Sykdom hos kunde, eller andre forhold utenfor vår kontroll, gir ikke grunn til refusjon

 

Fakturering:

 • Faktura sendes i posten.
 • Faktureringe skjer umiddelbart ved bestilling.
 • Forfall er fakturadato + 14 dager.

 

Salgsbetingelser – utstillere og sponsorer:

 • Bestilling av utstillerpakke faktureres ved bestilling.
 • Bestillingen er bindende og kan ikke omgjøres.
 • Forfall er fakturadato + 14 dager.