Nyheter

Åsleik Engmark var på Webforum

Publisert den

  Følte du for noen litt humoristiske avbrekk i et ellers fullt konfuranseprogram, så fant du det her. Åsleik Engmark var hyret inn som konfransier på både Webforum 2011 og Festmiddag og Farmandspris-utelingen. Åsleik Engmark var hyret inn som konfransier på både Webforum 2011 og Festmiddag og Farmandspris-utdelingen.