Uncategorized

Kjenner du noen som bør vinne Årets Nettredaktør?

Hvert år kårer vi på Webforum Årets Nettredaktør. Dette er en person som har gjort en spesielt god jobb med kommunikasjon og/eller markedsføring på web og/eller i sosiale medier. Kanskje det er en person som jonglerer mange forskjellige oppgaver, som har ledet et redesign- eller nyutviklingsprosjekt eller som har skapt engasjement for digitale kanaler internt.

Vinneren av Årets Nettredaktør mottar diplom og heder og ære på Webforum. I tillegg får vedkommende et reisestipend på kr 25 000 som kan benyttes til å reise i inn- eller utland; fortrinnsvis for å delta på en fagkonferanse eller et annet fagrelatert arrangement.

Kjenner du noen som bør vinne denne prisen? Eller mener du at du bør vinne prisen selv? – Tips oss via skjemaet under!