Presentasjoner fra Webforum 2020

Her er presentasjoner og materiale fra Webforum 2020. Materialet legges opp løpende etter hvert som vi får det fra foredragsholderne:

09.05 Hvordan lage gode brukeropplevelser på ditt nettsted? v/Jakob Thyness, Webgruppen

09.30 Lag bedre websider med digital brukertesting v/Erik Hauglid, Teston

10.00 GDPR i praksis – hva gjør du egentlig med nettstedet ditt i den forbindelse? v/Rie Aleksandra Walle

10.45 Forstår unge brukere ditt nettsted? Hva kan og bør du gjøre bedre? v/Marius Thyness

11.15 Nye regler for Universell Utforming i 2021 – Denne prosessen er blitt forsinket. Nina Furu tar en rask status på saken.

11.45 Navigasjon på komplekse nettsider – hva fungerer best og hvorfor? v/Cecilie Lin Tveter, Northern Beat.

13.00 Innholdsforvaltning i praksis – tips og triks. v/Unni Stueland, Brønnøysundregistrene

13.30 SEO-tabber du må unngå ved relansering av nytt nettsted, v/Roar Eriksen, Findability AS

14.00 Nettredaktøren, den «glemte» CMS-brukeren, v/Nina Borgersen, Bouvet ASA

14.45 Hvordan få til samarbeid med resten av organisasjonen? v/Bård Brænde

15.15 Case: Redesign og omlegging av tjenestedesign og utforming på lanekassen.no Pga forsinkelser knyttet til koronasituasjonen, vil nye sider ikke endelig foreligge under konferansen, men vi får en gjennomgang av prosessen og skisser til løsninger. v/Espen Grimnes, Lånekassen